06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Eline de Jong

Biodiversiteit Veluwe ernstig onder druk door hoge aantallen grote hoefdieren

Terreinbeheerders willen forse verlaging grofwild


De biodiversiteit op de Veluwe staat onder druk, onder meer door hoge aantallen wilde zwijnen en edelherten. Dat blijkt uit de analyse die Stichting Wildbeheer Veluwe afgelopen jaar voor de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland uitvoerde. Op verzoek van de terreinbeheerders op de Veluwe – waaronder Staatsbosbeheer, particuliere grondbezitters en Natuurmonumenten – moeten de aantallen wilde zwijnen en edelherten drastisch naar beneden.

De natuurdoelen op de Veluwe staan onder druk en de hoge aantallen grote hoefdieren spelen daarbij een belangrijke rol. Dat blijkt uit de onderbouwing bij de ‘Werkplannen grote hoefdieren’ die de FBE gisteren publiceerde. Al geruime tijd is zichtbaar dat bosverjonging op de Veluwe achter blijft. Simpelweg omdat zaailingen van bomen en heesters worden opgegeten door voornamelijk herten of niet groot kunnen worden, omdat de bodem wordt omgewoeld door te hoge aantallen wilde zwijnen. Deze ontwikkeling is voor duurzaam bosbeheer rampzalig. Hiermee verdwijnt de zogenaamde kruidlaag, die onder meer belangrijk is voor insecten en voor vogels die daar broedgelegenheid, voedsel en dekking vinden. Ook is bosverjonging belangrijk voor opslag van CO2.

Eerste resultaten graasdrukmonitoring zorgwekkend

Deze verontrustende ontwikkeling heeft er onder meer toe geleid dat er nu op de Veluwe onderzoek wordt gedaan naar graasdruk. Daarbij worden delen van het gebied in rasters geplaatst waardoor wilde dieren er niet meer aan kunnen vreten of woelen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke plant- en diersoorten er verdwenen zijn en op welke schaal die achteruitgang plaatsvindt. De eerste resultaten zijn zorgwekkend.

Grondbezitters committeren zich aan lagere grofwildstanden

Om deze achteruitgang een halt toe te roepen, is verlaging van het aantal wilde dieren onvermijdelijk. Het aantal wilde dieren heeft zo op kunnen lopen door het hoge voedselaanbod in de afgelopen seizoenen. Daarnaast kunnen zowel wilde zwijnen als damherten in korte tijd flink voortplanten. De grond op de Veluwe is eigendom van enkele grote terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, enkele particuliere grondbezitters, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Zij hebben gevraagd om een plan te maken met als uitgangspunt: 1.600 edelherten (nu: 4.600), 1.350 wilde zwijnen (nu: 10.000) en 424 damherten (nu: 1.117). Aan deze doelstanden hebben alle partijen die grond in eigendom hebben en de uitvoering van het faunabeheer verzorgen, zich gecommitteerd.

Eerder ook vergelijkbare natuurschade in Waterleidingduinen

Eenzelfde achteruitgang deed zich al eerder voor in de Waterleidingduinen. Hier werd het veroorzaakt door een uitdijend aantal damherten, waarover het beheer lange tijd werd tegengehouden. Toen uiteindelijk ook de alternatieven geen soelaas boden en de Faunabescherming haar rechtszaak verloor, werd een begin gemaakt met het schieten van damherten. De rechter onderkende zowel verkeersveiligheid als natuurschade als onderbouwing voor het Faunabeheerplan van de provincie Noord-Holland.

Wolf geen invloed op huidige aantallen

De aanwezigheid van de wolf – op dit moment naar schatting 15 tot 20 dieren – heeft geen invloed op de huidige hoge aantallen grote hoefdieren, geeft FBE Gelderland aan.

 

Lees het hele bericht op de site van FBE Gelderland

Faunabeheereenheid Gelderland publiceert werkplannen grote hoefdieren seizoen 2021/2022
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws