05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Te veel wilde zwijnen op Veluwe

In een artikel in De Stentor stelt Faunabeheereenheid Gelderland dat er op dit moment op de Veluwe 5.000 wilde zwijnen leven. Dat is vijf keer meer dan het gewenste aantal van 1.000 dieren. In het artikel noemt Erik Koffeman, secretaris van de FBE Gelderland, meerdere redenen waaronder corona. 

Door corona is er meer verstoring van recreanten in het gebied. Daardoor is het voor jagers lastiger om het aantal dieren te schieten dat is vastgesteld. Maar er speelt meer. Door droogte produceren eiken en beuken extra veel mast: eikels en beukennootjes. Die dienen als voedsel voor wilde zwijnen die daardoor meer jongen krijgen. En omdat die grote aantallen wilde zwijnen de bodem flink omwoelen, krijgen jonge bomen en struiken geen kans meer om te volgroeien. Een vicieuze cirkel.

Geluiddemper

Er zijn wel oplossingen om efficiënter te bejagen, stelt Koffeman. Dat is door het gebruik van een geluiddemper. Ook wijst Koffeman op het feit dat er ook grond op de Veluwe in handen is van particulieren, die bejaging niet toestaan.

Toenemend aantal wilde zwijnen in Nederland

De Jagersvereniging pleit al meerdere jaren voor het gebruik van de geluiddemper. Niet alleen in Gelderland maar ook in bijvoorbeeld Limburg en Noord-Brabant lopen de aantallen wilde zwijnen flink op. Hun hoge aantallen leiden niet alleen tot schade bij boeren, een toenemend aantal aanrijdingen en het tegengaan van bosverjonging maar vormen ook een reële dreiging voor het landen van het Afrikaanse varkenspestvirus.

Eind oktober startte de Jagersvereniging de campagne ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor‘ waarbij zij extra acties deed rond de Veluwe. Wekelijks worden er in Gelderland tien wilde zwijnen doodgereden.

Standpunt Jagersvereniging: Maak geluiddemper mogelijk voor álle jagers

De Jagersvereniging is voorstander van het gebruik van geluiddempers door vrijwillige jagers. Op dit moment is de geluiddemper in Nederland alleen toegestaan voor jagende boswachters in dienst van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen. Zij mogen deze gebruiken omdat ze beroepsmatig jagen. De Jagersvereniging vindt dat het ministerie geen verschil zou moeten maken in de bescherming van de gezondheid van vrijwilligers en van beroepskrachten. Volgens de Arbowetgeving hebben vrijwilligers hetzelfde recht op bescherming tegen zware geluidbelasting als beroepskrachten.

Lees het hele artikel op AD.nl

Teveel wilde zwijnen op de Veluwe door vele toeristen: 'Een vicieuze cirkel waar we maar niet uitkomen'
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws