05:22
21:57
Nachtmodus

Eendenbejaging

Van de ruim twintig eendensoorten in Nederland is alleen de wilde eend bejaagbaar. Het jachtseizoen loopt van 15 augustus t/m 31 januari, vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. Bij de jacht op wilde eenden mag de jager gebruikmaken van plastic lokvogels en van speciaal gefokte levende eenden, de zogenoemde kwakertjes. Deze zijn iets kleiner dan de gewone wilde eend en kennen het klappen van de zweep precies. Ook de kooiker gebruikt ze graag in zijn eendenkooi. Er mag ook gebruik worden gemaakt van lokvoer, waar de jager vervolgens minimaal 200 meter bij vandaan dient te blijven. Vanwege schade aan graspercelen geven een aantal provincies ook ontheffingen voor bejaging van de smient. Smienten zijn een slag kleiner dan de wilde eend en komen in de winter massaal in ons land overwinteren, en foerageren!

Voor de voet

Eenden vind je overal en kun je op verschillende manieren bejagen. Neem nou het echte Hollandse landschap. Van bovenaf gezien een geometrisch plaatje. Langgerekte kavels veenweiden, omgeven door weteringen en dwarssloten. Holland ten voeten uit, eendenhabitat bij uitstek. Deze delen van Nederland kennen een zeer goede eendenstand. In dergelijke waterrijke gebieden kunnen we eenden voor de voet bejagen, dat wil zeggen dat we door de polder lopen en slootjes afspeuren op zoek naar eenden. Zien we ze, dan proberen we al sluipend en kruipend binnen schootsbereik van de eenden te komen. Sommige jagers gebruiken ook kleine bootjes om zich door het waterrijke gebied te verplaatsen. Op deze manier haalt er – net als bij het slootje springen – zo nu en dan een jager een nat pak.

Uit de hut

Een andere techniek is het bejagen van eenden vanuit de hut met lokkers. Als we een plek hebben gevonden waar de eenden graag willen zijn, bouwen we hier een hut op en leggen we de plastic lokeenden op het water, of op het land. Met behulp van een lokfluit kunnen we de aandacht trekken van overvliegende eenden, om ze vervolgens te verleiden met onze lokstal. Als de boer belt omdat er honderden eenden zich op zijn graan hebben gestort, moeten de jager en zijn assistenten (weer of geen weer) vroeg uit de veren om de schade te beperken.

Vanwege de zeer goede smaak is de wilde eend een zeer gewaardeerde wildsoort.