05:24
21:58
Nachtmodus

Gedragscode mentorschapsproject

Gedragscode mentorschapsproject

Deze gedragscode helpt om onze verwachtingen naar elkaar te verwoorden. De code zal niet voor elke situatie waarmee je kunt worden geconfronteerd een passende oplossing bieden, maar geeft algemene richtlijnen. Gebruik in die gevallen waar de gedragscode niet in voorziet je eigen gevoel en gezond verstand.

>  download de gedragscode mentorschap