05:50
21:39
Nachtmodus

Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Welke rechten heeft een jager als gronden in zijn jachtveld worden verkocht?

Gedurende de looptijd van een jachthuurovereenkomst gaat de eigendom van een aantal percelen in het jachtveld over naar een ander. Daardoor komt er ook een andere grondgebruiker die niet wil dat de jager de bij hem in gebruik zijnde percelen betreedt. Welke rechten heeft de jager? Kan na verkoop van de gronden de eventuele nieuwe grondgebruiker de jager de toegang op zijn gronden verbieden?

Koop (verkoop) breekt geen huur (Burgelijk Wetboek 7:226). Dat betekent dat de jachthuurovereenkomst gedurende de resterende looptijd in stand blijft. Alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe eigenaar en zo dient dan ook de (jaarlijkse) tegenprestatie aan de nieuwe eigenaar voldaan te worden.

Voor beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld ten aanzien van niet-wild soorten of wildsoorten buiten de geopende jachttijd, is echter te allen tijde toestemming van de huidige grondgebruiker vereist. De nieuwe grondgebruiker kan het betreden van de gronden ter uitoefening van de jachthuurovereenkomst niet verbieden.

Burgerlijk Wetboek 7:226

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.17 Toestemming grondgebruiker na verkoop gronden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items