06:27
20:46
Nachtmodus

Mag de huur van het jacht worden verhoogd tijdens de looptijd van het huurcontract?

Wij kregen de volgende vraag van één van onze leden:

‘Wij hebben jarenlang het jachtrecht gehad van 80 ha landbouwgrond, eigendom van een boer. Deze boer heeft een half jaar geleden 60 ha verkocht aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De afgesproken huur met de boer bestond uit wild. De jachthuurovereenkomst loopt nog vijf jaar. De nieuwe eigenaar heeft ons laten weten ons als jachtgerechtigden te accepteren, maar vraagt tegelijkertijd een vergoeding van € 4,-/ha per jaar. Mijn vraag is, kan dat? Moet de overeenkomst met voorwaarden van het lopende contract niet door de nieuwe eigenaar worden aangehouden?’

Artikel 8.3 lid 2 Omgevingswet geeft aan dat koop geen huur breekt. Alleen indien beide partijen het oude contract willen verbreken, kan een nieuw contract worden opgesteld. Ook de bestaande afspraken over de tegenprestatie blijven van kracht.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.07 Koop breekt geen huur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items