05:22
21:58
Nachtmodus

Wat kan een jager regelen als de verhuurder van de jacht het contract niet met hem wil voortzetten?

Elk beding of optie tot verlengen is nietig, aldus artikel 8.3 lid 2 Omgevingswet. Na afloop van de overeenkomst is de verhuurder vrij om aan u of een ander te verhuren.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.13 Optie (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items