05:53
21:37
Nachtmodus

Voor welke periode mag een jager een jachthuurovereenkomst afsluiten?

Voor een periode tussen zes en twaalf jaar. De Omgevingswet staat toe dat een jachthuurovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar. Huurder en verhuurder mogen deze periode zelf invullen.

Artikel 8.3 lid 1 sub d Omgevingswet

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  6.01 Duur jachthuurovereenkomst  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items