06:37
20:38
Nachtmodus

Welke procedure dient er gevolgd te worden bij het invoeren van een wapen vanuit het buitenland?

Wie een wapen in het buitenland wil kopen, volgt de volgende procedure:

  1. U noteert alle gegevens van het wapen, zoals fabricagenummer en kaliber, en de gegevens van de verkoper. U mag het wapen dan beslist nog NIET meenemen.
  2. U gaat naar de politie en vraagt om bijschrijving van het wapen op uw jachtakte (of verlof) middels een ingevuld WM 3 formulier.
  3. Komt het wapen uit een EU land, dan vraagt u bij de CDIU een consent van invoer aan. U ontvangt hiervoor een aanvraagformulier dat u ingevuld terug stuurt. Bij deze aanvraag moet een kopie van uw jachtakte, waarop het wapen inmiddels is bijgeschreven, worden meegestuurd.
  4. Wanneer u van de CDIU het consent van invoer heeft ontvangen, kan het wapen naar Nederland komen. Wanneer het wapen afkomstig is uit het vrije verkeer van de EEG 2) tekent u het consent zelf en stuurt het terug aan de CDIU. Wanneer u het wapen zelf zou willen ophalen, dient het niet alleen op uw jachtakte, maar ook op uw Europese Vuurwapenpas te worden bijgeschreven.
  5. Komt het wapen niet uit een EU-land, en dus niet uit het vrije verkeer van de EEG, dan vraagt u een invoervergunning aan. Er moet dan een douanehandeling plaatsvinden. U meldt u daarvoor met uw nieuwe wapen en de invoervergunning bij het dichtstbijzijnde douanekantoor. De vergunning na betaling van de invoerrechten en BTW, door de douane gestempeld en aan u teruggegeven, stuurt u terug naar de CDIU.

Adres CDIU: Douane Belastingdienst, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, Postbus 3070, 6401 DN, Heerlen, tel.: 088 – 151 2122 (doorkiesnummer), of 088 – 151 2400 (centrale), fax.: 088 – 151 3182


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items