05:50
21:39
Nachtmodus

Is het mogelijk om een geweer te laten repareren in het buitenland (binnen de EU)?

Met een Europese Vuurwapenpas (EVP-vervoersdocument) en bijvoorbeeld een brief van de wapenhandel met de openingstijden of een afspraakbevestiging (reden) mag een jachtaktehouder met het wapen over de grens reizen. De jachtaktehouder dient dan wel het wapen weer gelijk mee terug te nemen. Zou het wapen in het buitenland moeten blijven, dan dient een andere procedure gevolgd te worden:

Zou de jachtaktehouder namelijk tussentijds controle krijgen, dan moet hij wel aantonen waar het wapen is. In dit geval blijft het wapen binnen de EU en heeft de jachtaktehouder een consent van uit- en wederinvoer nodig. Een dergelijk document wordt opgesteld door de Centrale Dienst In en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Adres CDIU: Douane Belastingdienst, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, Postbus 3070, 6401 DN, Heerlen, tel.: 088 – 151 2122 (doorkiesnummer), of 088 – 151 2400 (centrale), fax.: 088 – 151 3182 De aanvrager kan telefonisch een aanvraagformulier bestellen, dat hij ingevuld, vergezeld van een kopie van de jachtakte (of verlof) terugstuurt. Vervolgens ontvangt de aanvrager van de CDIU het consent en kan het wapen worden verstuurd.

Het consent moet het wapen begeleiden buiten Nederland. Het is overigens verstandig zelf een kopie te behouden, zodat bij een eventuele controle kan worden  aangetoond dat het wapen tijdelijk in het buitenland is. De buitenlandse ontvanger (de wapenmaker in het voorbeeld) tekent het consent en stuurt het samen met het wapen aan de aanvrager terug. Wanneer hij alles heeft ontvangen, stuurt hij het consent weer terug naar de CDIU.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items