05:39
21:31
Nachtmodus

Mogen geweren in het buitenland blijven staan als de jager daar binnenkort weer is?

Onlangs kwam bij een jager de politie aan de deur om ‘de wapens te controleren’. De wapenkast werd in orde bevonden en de daarin opgeborgen wapens klopten met de gegevens in de administratie en op de “jachtakte”. Daar een wapen ontbrak in de kluis loopt hij het risico zijn akte kwijt te raken.

De jager was net terug uit Engeland waar hij op jacht was geweest. Over slechts veertien dagen zou hij naar dezelfde jacht teruggaan en om nu het gesleep met het geweer te voorkomen, had hij zijn wapen zolang in bewaring gegeven bij de Engelse jachtopzichter. Met deze praktische, maar onjuiste handelswijze was niet alleen de Nederlandse jager, maar ook de Engelse jachtopzichter in overtreding en dat zou voor beiden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De Engelse jachtopzichter is nu immers in het bezit van een niet bij hem geregistreerd (illegaal) vuurwapen en de Nederlandse jachtaktehouder kan het wapen wat hij in zijn bezit zou moeten hebben niet tonen.

Het opslaan van vuurwapens die op de “jachtakte” staan moet plaatsvinden op het huisadres. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer een wapen voor reparatie naar een geweermaker is. De geweermaker zal u dan een document meegeven waaruit blijkt dat hij dat wapen in bezit heeft. Hetzelfde geldt voor een wapen dat in consignatie staat bij de wapenhandel om te worden verkocht, ook dan ontvangt u van de wapenhandelaar een schriftelijke verklaring. Wanneer het wapen naar de fabriek of een wapenmaker in het buitenland is gestuurd, dient een consent van uit- en wederinvoer getoond te worden. Een uitzondering hierop is de praktische oplossing die de politie soms toepast bij studenten. Om te voorkomen dat wapens in slecht beveiligde studentenhuizen terecht komen, staat men soms toe deze te stallen bij de jagende ouders. Zowel de korpschef van de regio waar de ouders wonen, als de korpschef van de regio waarin het studentenhuis is gevestigd, moeten het daar echter uitdrukkelijk (schriftelijk) mee eens zijn.   Dus ook al bent u in het bezit van de vereiste papieren voor de jacht (of wapenbezit) in het buitenland, de wapens op de jachtakte dienen zich te bevinden op het adres dat op de jachtakte is vermeld, tenzij u er zelf mee op jacht bent natuurlijk. Voor wie veel in het buitenland jaagt en met het vliegtuig reist, kan dat wel eens lastig zijn. Het intrekken van de jachtakte brengt echter meer problemen met zich mee. Zou u een wapen alleen in het buitenland gebruiken, is het te overwegen om dit wapen officieel te exporteren (met een Consent van Uitvoer) en zo uit de Nederlandse vuurwapenadministratie te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als u alleen op kleinwild jaagt in Engeland. U kunt dan uw hagelgeweer uitvoeren met een Consent en op de papieren van de Engelse jachtopzichter en op uw Permit plaatsen. Dit wapen wordt dan van uw Nederlandse akte verwijderd en van uw Europese Vuurwapenpas afgehaald. U kunt dat geweer dan echter niet meer mee nemen naar een ander EU-land of terug naar Nederland, tenzij u het opnieuw invoert met een Consent van Invoer.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items