05:53
21:37
Nachtmodus

Welke procedure dient er gevolgd te worden bij een verhuizing naar het buitenland? (binnen EU)

Wanneer u als jager wil verhuizen (emigreren) naar een land binnen de Europese Unie (EU) dienen er ten aanzien van uw wapens vooraf een aantal zaken geregeld te worden. De wapens moeten namelijk uit de Nederlandse vuurwapenadministratie worden verwijderd en opgenomen worden in de vuurwapenadministratie van het land waar u gaat wonen.

Om uw wapens mee te kunnen nemen heeft u van de lokale overheid toestemming nodig om met deze wapens het land binnen te komen. Anders dan in Nederland waar wapenbezit en –gebruik in één document zijn verenigd, kennen de ons omringende landen verschillende documenten. Vervolgens dienen met een Consent van Uitvoer (aan te vragen bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer van de Douane 088 – 151 2122 (doorkiesnummer) of 088 – 151 2400 (centrale)) de wapens te worden geëxporteerd.

Om het wapen daarna in het nieuwe woonland te mogen gebruiken is een lokale jachtakte noodzakelijk. Er is een aantal landen (België, Duitsland en Luxemburg) die het Nederlands jachtexamen erkent. Let wel, de uitsluitend in Nederland geldende overgangsregeling is daarbij niet van toepassing. Wanneer u in Nederland wilt blijven jagen, dient u vanaf dat moment uw akte aan te vragen in Den Haag (Politie Haaglanden, afdeling Korpscheftaken, Postbus 264, 2501 CG Den Haag, tel.: 0900-8844 (tot 12.00 uur). De Europese Vuurwapenpas die u nodig heeft om de wapens vanuit uw nieuwe woonland naar Nederland mee te nemen, dient vanaf uw verhuizing door de lokale overheid te worden verstrekt. Het is niet mogelijk om uw wapens in Nederland op te slaan, onze wetgeving bepaalt immers dat wapens daar moeten zijn opgeborgen waar ze zijn geregistreerd, dus op het huisadres van de eigenaar.

Voorbeeld verhuizen naar Duitsland: Om te verhuizen naar Duitsland dient men in Duitsland een Waffenbesitzkarte aan te vragen. Deze wapenvergunning geeft toestemming om een wapen voorhanden te  hebben. Om het wapen vervolgens in Duitsland te mogen gebruiken is een Jagdschein noodzakelijk. Om dit Jagdschein te kunnen aanvragen dient u aan te tonen met goed gevolg een door de Duitse overheid erkend jachtexamen te hebben afgelegd. De uitsluitend in Nederland geldende overgangsregeling is daarbij niet van toepassing. De Europese Vuurwapenpas die u nodig heeft om de wapens vanuit Duitsland (uw nieuwe woonland) naar Nederland mee te nemen, dient door de Duitse overheid te worden verstrekt.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items