05:22
21:58
Nachtmodus

Wat moet een Nederlandse jager regelen als hij gaat verhuizen naar het buitenland (buiten EU)?

Wanneer een jager gaat verhuizen naar een land buiten de Europese Unie (EU) dient er ten aanzien van zijn wapens vooraf een aantal zaken geregeld te worden. De wapens moeten namelijk uit de Nederlandse vuurwapenadministratie worden verwijderd en moeten opgenomen worden in de vuurwapenadministratie van het land waar men gaat wonen.

Toestemming wapenbezit

Om wapens mee te kunnen nemen heeft u van de lokale overheid toestemming nodig om met deze wapens het land binnen te komen. Anders dan in Nederland waar wapenbezit en –gebruik in één document zijn verenigd, kennen de ons omringende landen verschillende documenten.

Consent

Bij uitvoer buiten de EU wordt geen consent verstrekt. Bij uitvoer buiten de EU is echter in de meeste gevallen wel een uitvoervergunning nodig voor andere wapens dan die met gladde loop (voor jacht of sportdoeleinden) of die waarbij gebruik wordt gemaakt van randvuurmunitie. Deze uitvoervergunning moet natuurlijk wel door de douane worden afgeschreven. Ook de uitvoervergunning dient te worden aangevraagd bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer van de Douane  (088 – 151 2122 (doorkiesnummer) of 088 – 151 2400 (centrale)).

Jachtakte

Om het wapen daarna in het nieuwe woonland te mogen gebruiken is een lokale jachtakte noodzakelijk. Er is een aantal landen (België, Duitsland en Luxemburg) die het Nederlands jachtexamen erkennen. Let wel, de uitsluitend in Nederland geldende overgangsregeling is daarbij niet van toepassing. Wanneer u in Nederland wilt blijven jagen, dient u vanaf dat moment uw akte aan te vragen in Den Haag (Politie Haaglanden, bureau BPM, afdeling jachtakte, Postbus 264, 2501CG Den Haag, tel.: 0900-8844 (tot 12.00 uur).

Reizen met wapens

Omdat u niet langer woont in een land dat lid is van de EU dient u voor elk land dat u gaat bezoeken of doorheen reist steeds afzonderlijke in- en uitvoervergunningen aan te vragen. De Europese Vuurwapenpas kunt u niet meer verkrijgen, omdat dit alleen wordt verstrekt door landen die lid zijn van de EU. Het is niet mogelijk om uw wapens in Nederland op te slaan, onze wetgeving bepaalt immers dat wapens daar moeten zijn opgeborgen waar ze zijn geregistreerd, dus op het huisadres van de eigenaar.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items