06:29
20:45
Nachtmodus

Welke procedure dient er gevolgd te worden bij de uitvoer van een wapen naar het buitenland?

Wie een wapen naar het buitenland wil verkopen, volgt de volgende procedure:

  1. Voor verkoop naar een land binnen de EU vraagt u bij het CDIU een consent van uitvoer aan. Bij het aanvraagformulier dient u een kopie van uw akte mee te sturen. Op het aanvraagformulier vult u naast uw adres en andere gegevens ook de gegevens in van de buitenlandse koper, zoals naam, adres, woonplaats en het nummer van zijn wapenvergunning.
  2. Wanneer u het consent van de CDIU heeft ontvangen kan het wapen worden afgeleverd.
  3. De koper ondertekent het consent en met dat ondertekende consent gaat u naar de politie en laat het wapen van de akte afschrijven.
  4. Het ondertekende consent stuurt u weer terug aan de CDIU met een kopie van de aangepaste jachtakte.

Bij uitvoer buiten de EU wordt geen consent verstrekt. Bij uitvoer buiten de EU is echter in de meeste gevallen wel een uitvoervergunning nodig voor andere wapens dan die met een gladde loop (voor jacht of sportdoeleinden) of die waarbij gebruik wordt gemaakt van randvuurmunitie. Deze uitvoervergunning moet door de douane worden afgeschreven.

Adres CDIU: Douane Belastingdienst, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, Postbus 3070, 6401 DN, Heerlen, tel.: 088 – 151 2122 (doorkiesnummer), of 088 – 151 2400 (centrale), fax.: 088 – 151 3182


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items