06:27
20:46
Nachtmodus

Kan een jachthouder die woonachtig is in het buitenland ook logeeraktes aanvragen?

Een jachthouder die in het buitenland woont, kan voor zijn buitenlandse gasten een “logeerakte” aanvragen bij de politie Haaglanden, afdeling korpscheftaken via het algemene politienummer 0900 – 8844. De “logeerakte” is echter alleen geldig indien de houder zich bevindt in gezelschap van een in Nederland woonachtige houder van een geldige “jachtakte” (artikel 8.74u Bal).

Bij de praktische uitvoering van de logeerakte dienen de buitenlandse gasten zich daarom in gezelschap van een in Nederland woonachtige “jachtaktehouder” te bevinden. Dit staat los van de aanvraag van de logeerakte.

Artikel 8.74u Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.15 Aanvragen Nederlandse logeerakte door Nederlander woonachtig in het buitenland (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items