05:22
21:58
Nachtmodus

Op welke manier kunnen wapens worden uitgevoerd en weer worden ingevoerd?

Het kan voorkomen dat uw wapen terug moet naar de fabriek of wapenmaker in het buitenland voor een langdurige reparatie. Wanneer u zelf het wapen daar naartoe zou brengen en op de reparatie zou kunnen wachten, zou u in principe kunnen reizen met de Europese Vuurwapenpas en een schriftelijke uitnodiging.

Wanneer het wapen echter in het buitenland moet blijven, dient u wanneer dit binnen de EU gebeurt een consent van uit- en wederinvoer aan te vragen. Een dergelijk document wordt opgesteld door de Centrale Dienst In en Uitvoer (CDIU) van de Douane. U kunt telefonisch een aanvraagformulier bestellen, dat u ingevuld terugstuurt vergezeld van een kopie van de “jachtakte” (of verlof).

Vervolgens ontvangt u van de CDIU het consent en kan het wapen worden verstuurd. Het consent moet de zending begeleiden, dus dient met de transporteur meegegeven te worden. Het is overigens verstandig zelf een kopie te behouden, zodat u bij een eventuele controle kunt aantonen dat het wapen tijdelijk in het buitenland is. De buitenlandse ontvanger (de wapenmaker in het voorbeeld) tekent het consent en stuurt het samen met het wapen aan u terug. Wanneer u alles heeft ontvangen, stuurt u het consent weer terug naar de CDIU.

Adres CDIU: Douane Belastingdienst, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, Postbus 3070 6401 DN Heerlen, tel.: 088 – 151 2122 (doorkiesnummer), of 088 – 151 2400 (centrale), fax.: 088 – 151 3182 Voor reparaties buiten de EU adviseren wij u contact te zoeken met het CDIU of uw wapenhandelaar te vragen een en ander voor u te regelen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items