05:53
21:37
Nachtmodus

Mag er met het geweer op geoogste graanpercelen worden gejaagd op houtduiven?

Ja, er mag op de stoppelakkers worden gejaagd gedurende de periode dat de jacht op houtduiven is geopend. Indien er binnen het werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt, mag de houtduif op de stoppelakkers ook worden geschoten in het kader van beheer en schadebestrijding.

Artikel 11.43 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en artikel 8.3 Omgevingswet

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.06 Duivenjacht/stoppel (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items