05:24
21:58
Nachtmodus

Wat is er mogelijk bij acute faunaschade?

Aanvragen “ontheffing”:

Indien u niet kunt volstaan met de bestaande vormen van jacht, “vrijstelling, opdracht en ontheffing” om (m.n.  acute) faunaschade te voorkomen of te beperken dan kunt u een “ontheffing” aanvragen bij de Faunabeheereenheid van de bewuste provincie (zie www.faunabeheereenheid.nl )

Schadevergoeding aanvragen:

Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog bedrijfsmatige land-, tuin-, of bosbouwschade optreedt dan kan de grondgebruiker een verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade indienen bij het Faunafonds. Zie hiervoor www.faunafonds.nl  of Faunafonds (BIJ12), Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht , Tel: 085-4862222 Fax: 085-4862233  [email protected] .  Dit melden moet binnen een dag gebeuren omdat de schade getaxeerd dient te worden en dit moeilijker wordt naar mate er meer tijd zit tussen het ontstaan van de schade en het tijdstip van taxatie in het veld. In voorkomende gevallen moet de ontheffing ook binnen 1 dag worden aangevraagd.

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. De schadebestrijder (jager) kan namens de grondgebruiker die hem hiertoe heeft gemachtigd de schadevergoeding aanvragen en de registratie van de schadebestrijding/verjaagacties bijhouden.

Faunaschade wortelen- Faunafonds

Faunaschade aan winterpeen (foto: Faunafonds)

Registreren faunaschade:

Indien de jager/schadebestrijder de registratie van de schadebestrijding/verjaagacties bijhoudt is het van het grootste belang dat hierin geen vergissingen begaan worden (zie hiervoor m.n. de beleidsregels van het faunafonds). Mocht er bijvoorbeeld onverhoopt een datum worden geregistreerd waarop er geen schadebestrijding/verjaagacties (m.n. met het geweer) mogelijk waren dan wordt de aanvraag voor de schadevergoeding afgewezen. Er zijn dan eventueel wel herkansingen mogelijk maar dit gaat dan weer langer duren. Maak daarom vooraf een goed schema waarin u de data van de schadebestrijding/verjaagacties kunt registreren en houdt daarbij rekening met de dagen waarop schadebestrijding met het geweer niet mogelijk is:

Artikel 11.66 lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het is verboden om de jacht uit te oefenen op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag;

Daarnaast dient u goed te registreren wanneer er eventueel een sluiting is van jacht, beheer en schadebestrijding i.v.m. winterse omstandigheden of bijvoorbeeld vogelgriep en wanneer deze dan weer geopend wordt.

De provincie gaat over de opening en sluiting van de jacht op wildsoorten en de provinciale “vrijstellingen, opdrachten en ontheffingen”. Het ministerie (staatssecretaris) gaat over de opening en sluiting van de jacht op dieren van de “landelijke vrijstellingslijst”.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items