06:27
20:46
Nachtmodus

Is een kastval en vangkooi een toegestaan middel en voor welke diersoorten mogen deze dan gebruikt worden?

In artikel 8.74p en 8.74q Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) worden de middelen genoemd die men mag gebruiken. Hierin worden de kastval en de vangkooi genoemd.

Voor een kastval of een vangkooi worden verder geen eisen gesteld t.a.v. maten en materialen of gradaties in een grote of kleine val/kooi. Voor zoogdieren dienen deze enkel eenmalig te kunnen vangen. Dit gebeurt dan middels een klepje welke de val/kooi sluit zodra het dier erin zit. Voor vogels mag dit repeterend zijn. Er mag geen sprake zijn van verstrikking in een kastval of vangkooi. Voor het gebruik van een kastval of vangkooi is de schriftelijke toestemming vereist voor beheer en schadebestrijding van de grondgebruiker. Er is geen minimale oppervlakte eis zoals deze er wel is voor het gebruik van het geweer (minimaal 40 ha). Met toestemming van bijvoorbeeld 1 ha is het dus mogelijk om een kastval of vangkooi te gebruiken. Ook mogen de val/kooi gebruikt worden binnen de bebouwde kom. Een jachtakte is niet vereist. Een ieder die de toestemming van de grondgebruiker heeft kan een val/kooi gebruiken.

In heel Nederland mogen hiermee het gehele jaar door vossen, verwilderde katten en verwilderde nertsen mee gevangen worden.  Gebruik bij voorkeur aas welke afkomstig kan zijn uit het eigen veld zoals een konijn of een duif. Gebruik geen vis, eieren of slachtafval welke van elders is aangevoerd. Dit kan gezien worden als afval waarmee u in overtreding kunt zijn.

Konijnen mogen niet gevangen worden met een kastval of vangkooi. Het konijn is namelijk wild en deze mogen niet met dit soort middelen worden gevangen.

Voor het gebruik van een kraaien- en of kauwenvangkooi is een provinciale ontheffing vereist. Dit komt voort uit het feit dat een vogelvangkooi die repeterend vangt niet selectief zou zijn. Je zou er namelijk ook een ekster of een buizerd mee kunnen vangen. Een ontheffing voor een kraaien- en of kauwenvangkooi is aan te vragen bij de FBE van de bewuste provincie. Zie www.faunabeheereenheid.nl  Voor het verkrijgen van zo’n ontheffing is het handig als men over een schadehistorie beschikt en of dat er kan worden aangetoond dat er schade is of dreigt. Doe de aanvraag bij voorkeur in collectief (WBE)verband zodat er een grotere kans is om een dergelijke ontheffing te verkrijgen. In zo’n ontheffing staat vaak dat er voldoende voer en water voor de vogels aanwezig moet zijn, deze dagelijks geleegd moet worden en dat voor het gebruik van een levende lokkraai uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van een lokkraai die voorzien is van een naadloos gesloten pootring, waaruit blijkt dat het om een gefokt exemplaar gaat. Een dergelijke gefokte kraai is voor zover wij weten niet beschikbaar in Nederland.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items