05:50
21:39
Nachtmodus

Mogen jagers eksters en vlaamse gaaien schieten?

De ekster en vlaamse gaai behoren onder de Omgevingswet tot de beschermde inheemse diersoorten. Deze soorten mogen alleen verontrust, gevangen en gedood worden op basis van een “vrijstelling of ontheffing”. De provincie kan een “vrijstelling of ontheffing” geven voor een soort wanneer deze in (delen van) de provincie belangrijke schade veroorzaakt.

Artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)  en artikel 8.74j Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.12 Eksters (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items