06:27
20:46
Nachtmodus

Wat is een vrijstelling, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

Een vrijstelling is de toestemming van de minister van Economische zaken of de provincie om dieren te verjagen, te vangen of te doden. De vrijstelling wordt op voorhand gegeven op basis van het faunabeleid van de provincie of Rijk. Er is geen aparte aanvraag bij de provincie nodig om deze vrijstelling krijgen De vrijstelling mag u gebruiken als u schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker. De Jagersvereniging heeft hiervoor formulieren beschikbaar voor leden, zie formulier 2.2: www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/  Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 hectareregeling van toepassing. Een vrijstelling mag alleen worden gebruikt indien er schade is of het komend jaar dreigt binnen het werkgebied van de WBE.

Artikel 3.15 en 3.16 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.05 Vrijstelling (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items