05:50
21:39
Nachtmodus

Wat is de “landelijke vrijstellingslijst”? Mogen jagers deze dieren zomaar schieten in hun jachtveld?

Konijn, houtduif, vos, canadese gans, kraai en kauw staan op de “landelijk vrijstellingslijst”. Dat houdt in dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Als gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing.

Artikel 11.43 en 11.57 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.17 Landelijke vrijstelling (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items