05:39
21:31
Nachtmodus

Wie is er eigenaar van wild?

Ingevolge artikel 5:4 Burgerlijk Wetboek wordt hij die een aan niemand toebehorende zaak –res nulius- in bezit neemt, daarvan eigenaar. De zaken die aan niemand toebehoren zijn bijvoorbeeld zaken die nimmer een eigenaar hebben gehad, zoals water, lucht, wild en vissen zolang die in hun natuurlijke vrijheid verkeren. Onder in het bezit nemen wordt verstaan, de macht over de betreffende zaak verschaffen en de betreffende zaak voor zichzelf gaan houden.

Door middel van jagen wordt het bezit verkregen van geschoten wild. Dit is niet het geval wanneer een dier wordt aangereden omdat op deze manier een dier onrechtmatig wordt verkregen.  Een voertuig is namelijk geen toegestaan middel voor jacht, beheer en schadebestrijding.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items