08:38
16:22
Nachtmodus

Vanaf welk tijdstip mag er gejaagd worden en wanneer eindigt dit?

Jagen mag van zonsopgang tot zonsondergang. Artikel 3.6 lid 1 Besluit natuurbescherming. Met uitzondering van de wilde eend, die mag vanaf een half uur voor tot een half uur na zonsondergang bejaagd worden. Artikel 3.7 lid 1 Besluit natuurbescherming

Beheer en schadebestrijding met het geweer mag van zonsopkomst tot zonsondergang. Artikel 3.16 lid 1 sub a Besluit natuurbescherming. In dat artikel staat dat geweren niet mogen worden gebruikt voor zonsopkomst en na zonsondergang. Dat geldt dus voor alle dieren die men wil schieten, inclusief exoten en verwilderde dieren. Een ontheffing kan hierop een uitzondering maken, maar dan dient dit wel beschreven te zijn in de ontheffingstekst.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items