06:29
20:45
Nachtmodus

Op welke dagen mogen jagers in Nederland jagen?

In artikel 11.66 lid 1 sub a Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat omschreven op welke dagen er gejaagd mag worden.

Uitgangspunt is het verbod om de jacht op de vijf wildsoorten uit te oefenen op zondagen en nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.

Let op: het gebruik van het geweer in het kader van de uitvoering van een provinciale opdracht, ontheffing of provinciale vrijstelling is in beginsel WEL mogelijk op de genoemde zon- en feestdagen, tenzij in dit document is beschreven dat dit niet is toegestaan. Controleer altijd de lokale (ontheffings-)voorwaarden.
Deze uitzondering geldt dus NIET voor de vijf wildsoorten, en ook NIET voor de landelijk vrijgestelde soorten (zwarte kraai, kauw, vos, houtduif, konijn en Canadese gans)!
Daarnaast dient u zelf de afweging te maken of u wel op deze dagen het geweer wilt gebruiken met het oog op de zondagsrust in de omgeving.

Het is zonder meer toegestaan om te jagen (het geweer te gebruiken voor jacht, beheer en/of schadebestrijding) op Goede Vrijdag, Koningsdag (27 april), Dodenherdenking (4 mei), Bevrijdingsdag (5 mei) en Oudejaarsdag (31 december). In verband met Dodenherdenking is het advies om op 4 mei in de loop van de middag en in de avond niet te jagen.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items