05:23
21:58
Nachtmodus

Wat moet een jager regelen om buiten het jachtseizoen in zijn veld schade te bestrijden?

Voorbeeld: een jager heeft de jacht gehuurd rondom een boerderij. De boerderij is 84 ha groot en is eigendom van de boer die tevens ook de grondgebruiker is. Onlangs heeft de jager de jacht opnieuw gehuurd voor zes jaar met de standaard jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging. Moet de jager nu de boer toestemming vragen als hij buiten de jachttijd de duiven wil bestrijden?

Nee, de eigenaar heeft u hiervoor al toestemming gegeven via de jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging. De standaard jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging bevat een clausule dat indien de verhuurder van het jachtrecht ook de grondgebruiker is, deze grondgebruiker ook de toestemming geeft om op zijn grond dieren te beheren en te bestrijden. Omdat de duif ook op de “landelijke vrijstellingslijst” staat, kunt u die het hele jaar bejagen.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.10 Toestemming grondgebruiker (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items