07:41
19:16
Nachtmodus

Wat is een ontheffing, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

Een ontheffing is een toestemming van de provincie om beschermde inheemse dieren te verjagen, te vangen of te doden. De ontheffing wordt in de regel aangevraagd door de Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De ontheffing krijgt u in het algemeen via de Wildbeheereenheid. Als u de ontheffing gaat gebruiken heeft u schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker. Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 hectareregeling van toepassing.

Artikel 3.17 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.03 Ontheffing (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items