05:50
21:39
Nachtmodus

Kan een boer zijn buurman aansprakelijk stellen voor faunaschade?

Stel: Een grondgebruiker heeft een vollegrondsgroentenbedrijf. zijn buren hebben een hectare bos achter hun boerderij. Er broeden daar veel houtduiven. De houtduiven vreten het plantgoed van de vollegrondsteler op en doen veel schade (€ 35.000,-). De buren willen niets aan de duiven doen en steeds als er met het geweer naar buiten wordt gegaan zijn de duiven al weg. Het Faunafonds wijst de aanvraag voor schadevergoeding van het vollegrondsgroentenbedrijf af omdat de duiven het gehele jaar door mogen worden verjaagd, gevangen en gedood. Ook mogen de nesten en eieren worden weggehaald of vernield. Kan de vollegrondsteler zijn buren aansprakelijk stellen voor de schade?

Ja, de buren zijn aansprakelijk te stellen voor de schade. De buren kiezen er voor geen gebruik te maken van de maatregelen die mogelijk zijn om de schade te voorkomen en te beperken. Hierdoor kunnen ze met succes aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van die keuze.

Artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.01 Duiven uit het bosje van de buren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items