05:22
21:58
Nachtmodus

Is er bij beheer en schadebestrijding ook 40 ha per jager nodig?

Om te kunnen jagen op wild met het geweer heeft een jachthouder een bejaagbaar jachtveld nodig van tenminste 40 ha of een veelvoud van 40 ha per jachthouder. Als een jachthouder vervolgens iemand in zijn veld een buitengezelschapsverklaring (artikel 11.64 lid 1 sub d Bal) ) wil geven dan is hiervoor een extra 40 ha nodig, bovenop het aantal jachthouders.

Bij beheer en schadebestrijding met het geweer dient alleen het veld te voldoen aan de minimale jachtveldeisen van 40 ha. Dit maakt het mogelijk dat verschillende personen die beschikken over de schriftelijke toestemming voor beheer en schadebestrijding van tenminste 40 ha in hetzelfde veld, onafhankelijk van elkaar aan beheer en schadebestrijding kunnen doen. Daarnaast staat het een grondgebruiker vrij om aan meerdere personen de schriftelijke toestemming te geven voor beheer en schadebestrijding op de gronden die hij in gebruik heeft.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items