06:29
20:45
Nachtmodus

Moet een jager geschoten wild opzoeken?

We kregen de volgende vraag uit het veld: ‘Ik heb van de Faunabeheereenheid toestemming gekregen om eksters te schieten. Onlangs schoot ik een ekster die gewiekt in een bietenveld viel. Ik besloot het dier te laten liggen omdat de boer er een hekel aan heeft als mijn hond door zijn gewassen banjert. De jachtopzichter-BOA van de WBE zag dat toevallig en dreigde mij proces-verbaal op te maken indien ik de ekster niet door de hond liet opzoeken. Ik heb dit maar gedaan, maar ik vraag mij af of dit wel juist was. Een ekster is toch geen wild?’

U dient niet alleen wild tegen onnodig lijden als gevolg van uitoefening van de jacht te beschermen. Ook bij de bestrijding van schade of overlast dient u onnodig lijden te voorkomen. Het optreden van de BOA-jachtopzichter in deze is dus juist.

Artikel 11.27 lid 3 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.09 Onnodig lijden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items