07:46
19:09
Nachtmodus

Met welke middelen mogen ratten, muizen en mollen gedood worden

De zwarte rat, bruine rat, de huismuis en de mol zijn, hoewel zij te beschouwen zijn als van nature in Nederland voorkomende zoogdiersoorten niet opgenomen in de bijlage A van de Wet natuurbescherming. Op grond van artikel 3.26 lid 1 onderdeel d sub 5 is het toegestaan om het geweer te gebruiken bij de bestrijding van de zwarte rat, de bruine rat of de huismuis. Daarnaast mogen ratten, muizen en mollen ook gedood worden met klemmen uitsluitend geschikt en bestemd voor het vangen en doden van mollen, ratten en muizen.

Een provincie kan in een ontheffing een uitzondering maken door het gebruik van bijvoorbeeld een luchtdrukgeweer bij de bejaging van ratten en muizen. Een dergelijke ontheffing kan worden aangevraagd bij de faunabeheereenheid van de bewuste provincie. Zie: www.faunabeheereenheid.nl 

Artikel 3.26 lid 1 onderdeel d sub 5 Wet natuurbescherming


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items