05:22
21:57
Nachtmodus

Is een “jachtakte” vereist voor het schieten van muskusratten?

De vangst van muskus- en beverratten is hoofdzakelijk een overheidstaak. De waterschappen hebben hiervoor een aantal rattenvangers in dienst. Deze vangen de ratten primair met klemmen en onderwatervangkooien. Hiervoor is geen “jachtakte” vereist. Het vangen van deze exoten is geen jagen in de zin van de wet.

Indien de overheid het noodzakelijk vindt dat haar personeel de ratten ook bestrijdt met het geweer kan zij voor haar werknemers een bijzonder verlof in het kader van de Wet Wapens en munitie aanvragen bij de politie afdeling Korpscheftaken. Het redelijk belang dat de afgifte van een dergelijk belang vordert zit hem in de noodzaak van een gecoördineerde bestrijding van deze soorten.

Het kán zijn dat de werkgever het bezit van het jachtdiploma als voorwaarde stelt vanwege het onderdeel ecologie dat tegenwoordig in deze cursus zit. Hiervoor kan  geïnformeerd worden bij de waterschappen. Deze opleiding is eventueel te volgen bij de Stichting Jachtopleidingen Nederland www.jachtopleiding.com

Jagers mogen muskusratten schieten met het geweer indien er in de bewuste provincie een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten (artikel 5.1 lid 2 sub g Omgevingswet) verleend worden.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items