06:29
20:45
Nachtmodus

Mogen jagers ‘s nachts een vos schieten?

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag worden gedood. Het gebruik van het geweer mag alleen tussen zonsopkomst en -ondergang indien er schade is of het komend jaar dreigt binnen het werkgebied van de WBE. De provincie kan een ontheffing geven voor het gebruik van een schijnwerper en/of nachtzichtapparatuur tijdens de nachtelijke uren waarop vossen hoofdzakelijk actief zijn.

Artikel 11.54 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)  en 8.74l Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.11 Bestrijding vossen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items