05:23
21:58
Nachtmodus

Mag iemand met een luchtbuks op eigen grond een houtduif schieten?

Nee. De grondgebruiker mag met een luchtbuks geen houtduif schieten, omdat hij dan een geweer gebruikt dat niet aan de wettelijke specificaties van artikel 11.79 Bal voldoet.

Artikel 11.79 en 11.80 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.07 Luchtbuks (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items