05:53
21:37
Nachtmodus

Mag je met een luchtbuks verwilderde duiven doden binnen een bedrijfsgebouw, waar ze veel overlast veroorzaken?

Nee, een luchtbuks is geen middel welke is aangewezen om dieren te doden. Een provincie kan echter middels een “ontheffing” hierop een uitzondering verlenen.

artikel 11.79 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.07 Bestrijding verwilderde duiven in bedrijfsgebouw met luchtbuks (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items