05:33
21:38
Nachtmodus

Mag er worden gejaagd vanaf de weg?

Binnen het jachtveld mogen wapens gebruiksklaar (onverpakt) gedragen worden. Dit geldt ook voor wegen en paden die zich in het jachtveld bevinden. Voor wegen en paden die zich aan de rand van het veld bevinden geldt dit niet tenzij men van deze wegen het jachtrecht heeft gehuurd c.q. de schriftelijke toestemming heeft voor beheer en schadebestrijding van de grondgebruiker.

Er mag gejaagd worden vanaf de weg (bermen behoren tot de weg) indien van de weg het jachtrecht is gehuurd c.q. de schriftelijke toestemming is gekregen voor beheer en schadebestrijding van de  grondgebruiker (wegbeheerder). Het jagen op wildsoorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif) vanuit een stilstaand voertuig is niet toegestaan, ook niet als dit in het kader van schadebestrijding is. Voor niet-wildsoorten is dit wel toegestaan tenzij dit in de ontheffing is uitgesloten.

Artikel 11.66 lid 1 sub e en artikel 11.83 lid 1 sub d Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items