05:24
21:58
Nachtmodus

In een jachtveld liggen enkele verharde wegen en er loopt ook nog een autosnelweg doorheen. Vormen deze wegen nu een scheiding in het jachtveld?

Als deze verharde wegen openbare wegen zijn en geen grindwegen, dan mogen ze niet meegerekend worden bij de berekening van de oppervlakte van het jachtveld. Ze vormen echter geen scheiding in het jachtveld, dit in tegenstelling tot een autosnelweg, die wel een scheiding vormt in een jachtveld.

11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.07 Scheiding jachtveld, wegen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items