05:50
21:39
Nachtmodus

Is een autosnelweg een scheiding in het jachtveld?

We kregen de volgende vraag van één van onze leden:

‘Mijn jachtveld is 60 ha groot, 30 ha ligt aan de ene en 30 ha aan de andere kant van een autosnelweg. Voldoet mijn veld onder de Omgevingswet nog aan de eisen?’

Neen, helaas is uw veld onbejaagbaar geworden. In het Besluit activiteiten leefomgeving is opgenomen dat een autosnelweg altijd een scheiding vormt. In bijzondere gevallen kan de provincie wel ontheffing verlenen.

Artikel 11.76 lid 4 sub c Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.03 Autoweg scheiding (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items