05:23
21:58
Nachtmodus

Vormt een dijk inclusief het talud een scheiding in het jachtveld?

Indien er geen openbare, verharde weg loopt over de dijk, zal het jachtrecht van de dijk en het talud gehuurd moeten worden, anders vormt het een scheiding in het jachtveld. Indien er een openbare, verharde weg over de dijk loopt: vormt een dijk geen scheiding in het jachtveld. Als we het talud van de dijk als berm van de weg beschouwen, dan maakt het talud van de dijk deel uit van de weg en is het geen scheiding.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.11 Dijktalud (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items