06:37
20:38
Nachtmodus

Mag er gejaagd worden als er sneeuw ligt?

Als de grond met sneeuw bedekt is en er anders dan ‘voor de voet’ wordt gejaagd mag dat op alle soorten wild. De wilde eend en de houtduif mogen steeds bejaagd worden als de grond met sneeuw bedekt is. Ook kan schadebestrijding met de fret en bouwjacht op de vos doorgang vinden. De provincie kan echter op grond van bijzondere weersomstandigheden de jacht sluiten.

Artikel 11.66 lid 1 sub g en artikel 11.67 lid 3 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 9.01 Drijfjacht tijdens sneeuw (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items