07:29
19:32
Nachtmodus

Mag er gejaagd worden met fret en buidel indien er sneeuw ligt?

Ja, deze vorm van jacht is niet verboden bij of krachtens de Wet natuurbescherming indien er sneeuw ligt. Fretteren is namelijk een andere vorm van jagen dan voor de voet welke vorm van jagen wel verboden is indien er sneeuw ligt.

Artikel 3.7 lid 3 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.06 Jagen met fret en buidel bij sneeuw (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items