05:39
21:31
Nachtmodus

Mag een Nederlandse jager loodhagel voorhanden hebben?

Ja, dat mag t.b.v. de jacht in het buitenland. Het gebruik van loodhagel is in Nederland verboden. U mag daarom deze hagel in uw kluis hebben en vervoeren voor een jachtreis naar het buitenland maar niet bij u hebben in een Nederlands jachtveld of een Nederlandse schietbaan.

Circulaire Wet Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.10 Voorhanden hebben loodhagel (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items