05:33
21:38
Nachtmodus

Welke geweren en munitietypen mogen gebruikt worden om te jagen?

Alle wapens, die zijn toegestaan voor de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen worden bijgeschreven op een “jachtakte”. Welke wapens dat zijn staat in onderstaand schema per diersoort omschreven:

– Haas hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Fazant hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Wilde eend 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Houtduif 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch. of 5,58 mm

– Konijn 12 t/m 24 hagel maximaal 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch of 5,58 mm

– Ree kogelgeweer (minimaal één getrokken loop) met een trefenergie op 100 meter van tenminste 980 joule

– Edelhert, wild zwijn en damhert kogelgeweer met een trefenergie op 100 meter van tenminste 2200 joule en een kaliber van tenminste 6,5 mm

Artikel 11.79 en 11.80 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.09 Welke geweren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items