05:23
21:58
Nachtmodus

Mag een jager binnen de bebouwde kom jagen met fretten en buidels?

Jagers mogen binnen de bebouwde kom jagen met fret en buidels in de tijd dat de jacht geopend is. Buiten de geopende jachttijd mag in het kader van beheer en schadebestrijding worden gejaagd, indien er schade is of dreigt binnen het werkgebied van de WBE, artikel 11.58 lid 5 Bal..

Artikel 11.71 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.05 Jagen binnen bebouwde kom met fret en buidel  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items