07:29
19:32
Nachtmodus

Is een jachtakte nodig voor het jagen op konijnen met fretten?

U heeft geen jachtakte nodig voor jagen met enkel fret en buidel.

Artikel 3.26 en 3.30 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.07 Jagen met fret en buidels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items