05:23
21:58
Nachtmodus

Is een “jachtakte” nodig voor het jagen op konijnen met fretten?

U heeft geen “jachtakte” nodig voor jagen met enkel fret en buidel.

Artikel 11.71 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.07 Jagen met fret en buidels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items