06:27
20:46
Nachtmodus

Is het vervoer van geprepareerde dieren (preparaten) toegestaan?

Het vervoer binnen Nederland van beschermde diersoorten – niet zijnde jacht- of schadesoorten – is vrij indien er een merkteken aan de preparaten is bevestigd. Verder zijn dan geen ontheffingen of vergunningen nodig. Die zijn immers al afgegeven om het merkteken te kunnen aanbrengen.

Aan alle wild- of schadesoorten hoeft in beginsel geen merkteken  van de preparateur te worden bevestigd, omdat zij via de vrijstellingen van de jacht en/of beheer en schadebestrijding zijn verworven.

Indien wild- of schadesoorten niet via jacht of schadebestrijding zijn verworven  (bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer) dan moet er wel een preparateursmerkteken aan de preparaten bevestigd worden en moet worden aangetoond hoe deze is verkregen. Dat kan via een schriftelijke verklaring van de eigenaar, met vermelding van nummer “jachtakte”, of nummer afschotvergunning. Of via een verklaring van de eigenaar, waarin deze verklaart de preparaten reeds voor 2002 in bezit te hebben gehad.

Voor meer informatie over het prepareren van dieren zie de site van de vereniging van Nederlandse preparateurs: http://www.prepareren.nl/


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items