05:22
21:58
Nachtmodus

Waar moet op gelet worden bij reizen per vliegtuig, Eurotunnel en Ferry met een wapen?

Wie met een wapen met het vliegtuig wil reizen doet er goed aan rekening te houden met  volgende punten:

–         Controleer ruim op tijd of de maatschappij waarmee u denkt te gaan vliegen wapens/munitie vervoert. Een aantal maatschappijen*) heeft aangegeven dit niet te doen.

–         Zorg tijdig voor de juiste papieren om met een wapen te kunnen reizen. Binnen de Europese Unie is dat uw Europese vuurwapenpas (EVP). Naast het EVP dient u ook aan te tonen waarom u met het wapen op reis bent d.m.v. een schriftelijke jachtuitnodiging of een jachtdocument van het te bezoeken land. Het is aan te raden ook uw Nederlandse “jachtakte” bij u te hebben bij terugkomst in Nederland (zie ook de informatie over het betreffende land).

–         Geef bij het boeken van de vliegreis duidelijk aan dat met (een) vuurwapen(s) en munitie gereisd gaat worden, hierbij dient tevens opgegeven te worden om hoeveel gewicht geweren-munitie-verpakking het gaat. Vraag om een (liefst schriftelijke) bevestiging hiervan.

–         Wanneer de ‘clearance’ (toestemming) van de maatschappij wordt gekregen, wordt tevens aangegeven op welke wijze de wapens (afgesloten koffer) en de munitie (gescheiden van het wapen meestal in originele fabrieksdozen) moet worden verpakt. –         Wie zich met de clearance bij de balie meldt zal in het algemeen weinig problemen ondervinden, maar houdt altijd rekening met enige vertraging. Denk er aan dat wapens voor u ‘normaal’ zijn, maar dat deze niet behoren tot de dagelijkse handbagage en dat baliemedewerkers dus soms wat meer tijd nodig hebben.

–         In veel gevallen zult u worden doorverwezen naar de Marechaussee of zal deze aan de balie uw wapen controleren. Het versnelt de procedure vaak wanneer u een kopie van uw jachtakte voor de Marechaussee maakt, waarop al de gegevens van het meegenomen wapen staan. Het bespaart het moeten overschrijven van merk, type, nummers etc.

Wie deze procedure niet volgt loopt op zijn minst langdurige vertraging op en daarnaast het risico om door de piloot te worden geweigerd. De piloot heeft het laatste woord als het gaat over wie en welke bagage meevliegt. Het is slechts een kleine prijs die jagers en sportschutters betalen voor de bijzondere positie die zij als legale wapenbezitter innemen.

*) O.a. Ryan Air

Leden die ervaren hebben dat andere maatschappijen geen wapens vervoeren, worden verzocht dit aan het bureau van de Jagersvereniging door te geven: tel: 033-4619841 of e-mail juridische.zaken@jagersvereniging.nl

Informatie KLM: https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/baggage/exceptional_baggage/permits_and_licenses.htm

Reizen door de Eurotunnel (Calais – Dover) met een wapen

Voor het reizen door de Eurotunnel (shuttle) met een wapen dient u evenals met het vliegtuig aan extra voorwaarden te voldoen. Omdat deze voorwaarden in de loop van de tijd kunnen wijzigen raden wij u aan om onderstaande site van de Eurotunnel te raadplegen: http://www.eurotunnel.com/uk/site-information/firearms

Ook de verschillende veerdiensten vanaf het vasteland van Europa naar Groot-Brittannië en Scandinavië kennen aanvullende eisen. Check daarvoor de vervoersvoorwaarden op de websites van de maatschappijen.

Versie 09-2015


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items