05:22
21:58
Nachtmodus

Mag het afval van het schoonmaken van wild in de kliko worden gedaan?

U heeft wild meegenomen uit het veld, zoals een wild zwijn of een fazant. Na de slacht blijft er afval over, zoals de huid, de kop en de ingewanden. Waar laat u dit dan?

Bent u een particulier of een horecabedrijf?

Als u een particulier bent of een horecabedrijf hebt, dan mag u het afval afvoeren via:

  • het huisvuil
  • de kadaverbak van het afvalverwerkingsbedrijf van uw gemeente
  • een geregistreerde preparateur.
  • U mag het afval niet begraven, ergens storten of door de riolering spoelen.

Bent u een poelier of een wildbewerkingsinrichting?

Als u een poelier of een wildbewerkingsinrichting bent, dan moet u het afval afvoeren via een erkend bedrijf, zoals een destructiebedrijf of een petfoodbedrijf. U kunt het ook naar een geregistreerde preparateur brengen.

Bent u een preparateur?

Als u een preparateur bent dan mag u het afval verwerken, bijvoorbeeld door er jachttrofeëen van te maken. U valt dan onder de EU-regels. Dat betekent dat u een registratie moet aanvragen bij de NVWA.

Definities en wetgeving

Afval van geschoten vrij grof en vrij klein wild wordt beschouwd als dierlijk bijproduct waar EU-wetgeving op van toepassing is.

Vrij grof wild zijn bijvoorbeeld herten, wilde zwijnen of reeën. Onder vrij klein wild vallen bijvoorbeeld konijnen, fazanten en eenden.

Op wild dat is geschoten en in het veld achterblijft zijn geen EU-regels van toepassing (wat uit het veld komt mag daar blijven). Bij grote hoeveelheden word aangeraden om dit te begraven.

Bron: NVWA


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items