05:23
21:58
Nachtmodus

Is het mogelijk om een jachtveld weder te verhuren (onderverhuur)?

Voorbeeld: Een jachthouder gaat voor 2 jaar naar Amerika. Zijn jachthuurovereenkomst loopt nog vier jaar door. Is het mogelijk om het jachtrecht voor de tijd van twee jaar aan een ander door te verhuren?

Deze mogelijkheid is er. Men heeft hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder en de wederverhuur (onderhuur) dient te geschieden bij schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst. De minimumduur van zes jaar geldt niet voor de wederverhuur, u kunt dus voor twee jaar wederverhuren.

Artikel 8.3 lid 1 sub d onder 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.14 Wederverhuur jachtrecht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items