06:29
20:45
Nachtmodus

Is het inschieten van een buks in eigen veld toegestaan?

Het inschieten van de buks in eigen veld is niet toegestaan maar het houden van proefschoten wel.

Onder proefschoten wordt verstaan het enkele keren schieten met het wapen op een veilige manier met kogelvang om te controleren of het wapen nog wel zuiver staat afgesteld. Het is namelijk mogelijk dat tijdens het transport naar het jachtveld de kijker een “tikje” heeft gekregen waardoor deze niet geheel zuiver meer staat. Aansluitend gaat u dan met het wapen jagen in dit veld en weet u aan de hand van de proefschoten dat dit op een weidelijke en veilige manier kan plaatsvinden. Als de kijker niet goed staat, dan moet u alsnog naar de schietbaan.

Onder het inschieten vallen handelingen om het wapen af te stellen zoals o.a. bij het uitproberen van nieuwe munitie, het opnieuw afstellen van het richtmiddel nadat gebleken is dat deze niet meer goed stond of het (opnieuw) monteren van een richtmiddel. Hierbij blijft het vaak niet bij enkele schoten. Voor het inschieten dient u naar de schietbaan te gaan.

Memorie van toelichting op de Wet natuurbescherming (artikel 3.26) en kamerstuk 33348, nr. 3 blz 270

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items